Kolejna rekonstrukcja „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim”

208

Na kolejną rekonstrukcję realizowaną w ramach projektu „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim” zaprasza Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Tym razem w Przystajni w gminie Brzeziny, nad brzegiem Prosny pokazane zostanie życie wiejskie z czasu powstania styczniowego, a także przemyt jaki odbywał się na granicy, która przebiegała przez rzekę. Odegrane zostaną również scenki związane z wydarzeniami, które miały miejsce w ówczesnej gminie Ostrów Kaliski, pobliskich Giżycach, a także w samej Przystajni.   Partnerami tego wydarzenia są m.in. LGD Stowarzyszenie „Długosz Królewski” oraz Sołectwo Moczalec.  

Zapraszamy w sobotę, 1 lipca – start godz. 17.00 – Przystań w Przystajni.   

Zadanie dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. Wydarzenie realizowane jest pod Patronatem Honorowym Starosty Kaliskiego. Projekt realizowany we współpracy z Stowarzyszeniem „LGD7-Kraina Nocy i Dni”, Stowarzyszeniem Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej, Hufcem ZHP Powiatu Kaliskiego, Gminnym Centrum Kultury w Koźminku, III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, Polskim Towarzystwem Historycznym – Oddział w Kaliszu, Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. Henryka Melcera w Kaliszu, II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Kaliszu i Izbą Tradycji i GRH 25 Dywizji Piechoty.

źródło : https://calisia.pl/kolejna-rekonstrukcja-w-ramach-projektu-a-mundury-ich-byly-szaraczkowe-sladami-powstania-styczniowego-w-powiecie-kaliskim,62853