Protokół zebrania plenarnego Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” wrzesień 1964

492

Protokół Zebrania Plenarnego Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego w sali gromadzkiej o godz 18:00. Zebranie zagaił Druh Prezes Józef Mielcarek po czym przedstawił zebranym następujący przebieg obrad.

  1. Zagajenie
  2. Odśpiewanie Pieśni
  3. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania plenarnego
  4. Komunikaty Zarządu : a) Sprawa wieczorku, b) Sprawa lekcji
  5. Wybór komitetu wieczorkowego
  6. Zawiadomienie o ślubie druhny
  7. Przyjmowanie nowych członków
  8. Zbieranie składek
  9. Wolne głosy
  10. Zakończenie pieśnią

AD.1 Zebranie zagaił druh prezes Józef Mielcarek hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”

AD.2 Z powodu braku śpiewaków pieśń nie została odśpiewana.

AD.3 Protokół z ostatniego zebrania odczytał druh sekretarz, który został przyjęty bez poprawek.

AD.4 W tym punkcie prezes złożył sprawozdanie ze zjazdu prezesów i dyrygentów w Poznaniu.

a) W tym punkcie druh prezes omówił sprawę wieczorku. Następnie zabrał głos druh członek honorowy druh Wojciech Dutkowski, który powiedział, że Towarzystwo nasze nie powinno iść na ustępstwa członków honorowych, a jego zdaniem członkowie honorowi na wieczorek powinni płacić tak jak inni. Następnie na ten temat zabierali głosy : Stanisław Wolniaszek, Franciszek Stodolny i Franciszek Krupa. Następnie zabrał głos druh Jan Nowacki, który sprzeciwił się ażeby Towarzystwo urządziło wieczorek. Dalej sprawę wieczorku poddano pod głosowanie, które większością głosów zostało przegłosowane.

b) W punkcie tym druh prezes apelował do czynnych członków ażeby zabrali się do pracy bo na wieczorku musi być zaśpiewane.

AD.5 W punkcie tym wybrano komitet wieczorkowy, który przedstawia się następująco: Jan Marczak, Antoni Widyński, Stanisława Kukułka, Maria Ratajczak i Zofia Jeżewska. Dalej uchwalono datę zapisywania się członków na wieczorek do dnia 18 X 64r.

AD.6 W punkcie tym druh prezes odczytał zawiadomienie o ślubie naszej druhny Kazimiery Kukułki z Bernardem Fabianem.

AD.7 Na nowych członków nikt się nie zapisał.

AD.8 W tym punkcie skarbnik zbierał składki.

AD.9 W wolnych głosach jako pierwszy zabrał głos druh prezes prosił on druhny i druhów ażeby przychodzili na zebrania punktualnie. Dalej druh prezes apelował do zarządu, żeby oni przychodzili na zebrania zarządu, bo jeden nic nie zrobi. Dalej druh prezes mówił o przedstawieniu, że nigdzie nie można dostać książki i gdyby ktoś miał możliwość dostać jakaś ładną sztukę, żeby przyniósł.

AD.10 Ponieważ program zebrania został wyczerpany druh prezes zakończył zebranie hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl