Zebranie plenarne Tow. Śpiewu „Lutnia” z dnia 23 lutego 1964 roku.

198

Protokół Zebrania Plenarnego Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego w sali gromadzkiej dnia 23.II.1964r. o godz. 16:00.

Zebranie zagaił druh prezes Józef Mielcarek po czym przedstawił zebranym następujący program obrad.

  1. Zagajenie
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego plenarnego zebrania
  3. Komunikaty zarządu : a)Sprawozdanie z zabawy, b) uregulowanie członków z towarzystwem
  4. Sprawozdanie delegata z Poznania
  5. Zbieranie składek
  6. Przyjmowanie nowych członków
  7. Wolne głosy
  8. Zakończenie

Ad.1 Zebranie zagaił druh prezes Józef Mielcarek hasłem śpiewackim „Cześć Pieśni”.

Ad.2 Protokół z ostatniego zebrania plenarnego odczytał druh sekretarz, który został przyjęty bez poprawek.

Ad.3 Komunikaty zarządu :

a) W punkcie tym druh skarbnik złożył sprawozdanie z zabawy.

b) W tym punkcie poszczególni członkowie zarządu wypowiadali się co załatwili z martwymi członkami naszego Towarzystwa.

Ad.4 W punkcie tym druh Wojciech Dutkowski złożył obszerne sprawozdanie ze zjazdu w Poznaniu.

Ad.5 W punkcie tym skarbnik zbierał składki.

Ad.6 Na nowych członków zapisali się : Tadeusz Sobczak, Irena Kwiasowska, Helena Wolniaszek, Wanda Stodolna.

Ad.7 W wolnych głosach jako pierwszy zabrał głos druh Dyrygent, mówił on że lekcje śpiewu odbywają się dobrze, tylko brakuje jeszcze basów. Następnie głos zabrał druh Franciszek Stodolny II, mówił on żeby nie chodzić za tymi członkami, którzy są zapisani a nie płacą składek i na zebrania nie przychodzą.

Ad.8 Ponieważ nikt więcej głosu nie zabierał druh prezes zakończył zebranie hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”