Komunikat dot. dystrybucji tabletek jodku potasu

234

Szanowni Państwo informujemy, że w ramach działań prewencyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce utworzone zostało 11 punktów wydawania preparatu jodku potasu w postaci tabletek.

Tabletki będą wydawane mieszkańcom do 60. roku życia!

Punkt nr 1: Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

Obejmuje mieszkańców ulic: 1 Maja, 29 Grudnia, Boczkowska, Dojazdowa, Generała Józefa Hallera, Kaliska od nr 1 do nr 52, Ignacego Krasickiego, Nowa, Plac Wolności, Gen. Władysława Sikorskiego, Tartakowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Punkt nr 2: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. ul. Okólna 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce

Obejmuje mieszkańców ulic: 3 Maja, Jana Pawła II, Kaliska od nr 53 do nr 96, Kamienna, Kolejowa, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Jana Mertki, Adama Mickiewicza, Mostowa, Gabriela Narutowicza, Okólna, Podkocka, Polna, Szkolna

Punkt nr 3: Stadion Miejsko-Gminny ul. Mostowa 1a, 63-460 Nowe Skalmierzyce

Obejmuje sołectwa: Mączniki i Węgry

Punkt nr 4: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza ul. Ostrowska 16, 63-460 Skalmierzyce

Obejmuje sołectwo Skalmierzyce

Punkt nr 5: Sala Wiejska w Śliwnikach – Zawady ul. Spacerowa 45B, 63-460 Śliwniki

Obejmuje sołectwo Śliwniki

Punkt nr 6: Sala Wiejska w Boczkowie ul. Strażacka 4, 63-460 Boczków

Obejmuje sołectwa: Boczków, Gniazdów, Biskupice

Punkt nr 7: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego ul. Szkolna 7, 63-460  Biskupice Ołoboczne

Obejmuje sołectwo Biskupice Ołoboczne

Punkt nr 8: Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana, 63-460 Gostyczyna 48

Obejmuje sołectwa: Chotów, Gostyczyna, Leziona, Osiek, Strzegowa, Śmiłów

Punkt  nr 9: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ociążu ul. Szkolna 56, 63-460 Fabianów

Obejmuje sołectwa: Fabianów, Ociąż

Punkt nr 10: Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Kaliska 4, 63-460 Kotowiecko

Obejmuje sołectwa: Głóski, Kotowiecko, Żakowice 

Punkt nr 11: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  63-460 Droszew 21

Obejmuje sołectwa: Droszew, Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Kościuszków (Czachory), Kurów, Miedzianów, Trkusów

WYDAWANIE PREPARATÓW NASTĄPI PO DECYZJI MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI LUB WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO  O ROZPOCZĘCIU AKCJI WYDAWANIA WW. TABLETEK. DO TEGO MOMENTU PUNKTY WYDAWANIA PREPARATU POZOSTAJĄ NIECZYNNE !!!

źródło : https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/komunikat-dot-dystrybucji-tabletek-jodku-potasu