95-lecie Koła Pszczelarzy w Skalmierzycach

1063

Corocznym zwyczajem w okolicach święta patrona pszczelarzy, św. Ambrożego,  Koło Pszczelarzy w Skalmierzycach zorganizowało uroczystość podsumowującą działalność organizacji. Tym razem była ona połączona z wyjątkowym jubileuszem 95-leciem istnienia koła.

Obchody rozpoczęły się nabożeństwem w sanktuarium maryjnym w Skalmierzycach pod przewodnictwem kustosza ks. Sławomira Nowaka oraz mistrza pszczelarskiego – ks. prałata dr. Eugeniusza Marciniaka. Poza mszą świętą w intencji organizacji i jej członków ważnym momentem było poświęcenie witraża św. Ambrożego, który staraniem skalmierzyckich pszczelarzy i ich sympatyków umieszczono w jednym z okien kościoła.

Dalsza część spotkania miała miejsce w restauracji „Osada” w Skalmierzycach, gdzie członkowie koła oraz goście, w tym m.in.: Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, wicestarosta ostrowski Roman Pacholczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  Jerzy Łukasz Walczak oraz Kierownik Biura Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu Aleksandra Nowacka wysłuchali sprawozdania, które przedstawił prezes koła Jerzy Kowalski. Na dzień 30 września br. koło zrzeszało 49 członków posiadających łącznie 950 rodzin pszczelich. Na wpisanie na listę członków oczekują 3 osoby.

Uroczystość była także okazją do wyróżnień – „Brązowe Odznaki Polskiego Związku Pszczelarskiego” odebrali: Bernadetta Ampuła, Grzegorz Józefowicz, Szymon Kowalski, Janusz Mądrzak, Krystyna Perz oraz Michał Sitek. Srebrne odznaki przyznano: Bernardowi Marczakowi oraz Aleksandrowi Wojdzie. Odznaczeniem resortowym – „Medalem im. ks. dr. Jana Dzierżona za wybitne zasługi w rozwoju pszczelarstwa” został wyróżniony Józef Fornalski. Z okazji jubileuszu członkowie koła otrzymali specjalnie wydaną na tę okoliczność publikację „Dzieje pszczelarstwa w Skalmierzycach”, która została sfinansowana ze środków budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce a także okolicznościowe widokówki. Można było również zapoznać się z wystawą starych fotografii i znaczków.

Przy wspólnym poczęstunku, wśród którego znalazły się także miodowe wyroby oraz ciepłych słowach zaproszonych gości spotkanie upłynęło w rodzinnej atmosferze.

Fotogaleria na końcu strony.

Dariusz Smułka

Również i pszczelarstwo w Biskupicach Ołobocznych rozwija się działając wspólnie z Kołem Pszczelarzy w Skalmierzycach. Jego początki sięgają już czasów przedwojennych. Na dzień dzisiejszy mamy pięciu aktywnych pszczelarzy. Są to Henryk Królak, Andrzej Furmaniak, Henryk Śmigieł, Paweł Pietraszek i Kazimierz Strzelczyk.

Poniżej zamieściliśmy fotografię z 1938 r. z cyklicznych spotkań pszczelarzy. Odbyło się ono w pasiece Ignacego Marczaka w Biskupicach Ołobocznych.
Fotografię udostępnili Małgorzata i Grzegorz Wojciechowscy, sympatycy pszczelarstwa biorący czynny udział w życiu Koła Pszczelarzy w Skalmierzycach.

Fotogaleria z uroczystości (kliknij, żeby powiększyć)