Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2021 w Biskupice Ołoboczne

801

Selektywna zbiórka odpadów musi być prowadzona w pojemniku/worku w kolorze:
niebieskim – papier i tektura,
żółtym – metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
zielonym – szkło,
brązowym – odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady

Źródło: http://www.wpkskalmierzyce.pl/asp/pliki/harmonogram_2021/biskupice_oloboczne.pdf