Jak postępować z dokumentacją? Archiwum Państwowe organizuje bezpłatne szkolenia dla osób zatrudnionych w państwowych, samorządowych i prywatnych jednostkach organizacyjnych oraz organizacjach społecznych.  

46

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz przyuczenie ich w ten sposób do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego i referenta kancelaryjnego.

Program szkolenia obejmować będzie następujący zakres tematyczny:

  • prawne podstawy postępowania z dokumentacją,
  • organizacja pracy kancelaryjnej,
  • kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania dokumentacji niearchiwalnej,
  • organizacja i zakres działania archiwum zakładowego (składnicy akt),
  • archiwizowanie dokumentacji,
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  • postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych,
  • przekazywaniem materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego,
  • wycieczka po Archiwum Państwowym w Kaliszu.

Zajęcia odbywać się  będą w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 207 w dniu 14 marca 2024 r. od godziny 10.00.

Bliższych informacji udziela oraz zapisy przyjmuje kierownik Oddziału II Grzegorz Waliś (tel. 62 767 10 22 w. 84; gwalis@archiwum.kalisz.pl).

Szkolenie przeznaczone jest tylko dla osób zatrudnionych w państwowych, samorządowych i prywatnych jednostkach organizacyjnych oraz organizacjach społecznych.  

źródło : https://calisia.pl/jak-postepowac-z-dokumentacja-archiwum-panstwowe-organizuje-bezplatne-szkolenia,66147