Inwestycja przy ul. Łąkowej zmierza w kierunku realizacji.

642

Mija półmetek zimy, czas przygotowań do wiosennych prac. Zgodnie z wcześniejszą informacją, w 2023 roku udało się uporządkować teren przy ulicy Łąkowej pod przyszłe tereny rekreacyjne. Rok 2023 to również czas przygotowania opracowań i projektów oraz zebrania środków do sfinansowania inwestycji. W tym miejscu należy zaznaczyć , że wartość zgromadzonych środków w formie pieniężnej oraz w naturze ( materiały i usługi ) wyniosła niespełna 200 000 zł.

Łączne  środki z budżetu Gminy – podziękowanie dla Burmistrza Łukasza Walczaka –  i dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu to ok 120 000 zł , w tym z rąk Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego otrzymaliśmy 70 000 zł ( 64 % wartości inwestycji ).

Jednak na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie naszej społeczności , która w ramach Lokalnej Inicjatywy Społecznej zgromadziła  w formie wpłat pieniężnych , materiałów i usług 60 000 zł. Nie licząc wartości użyczenia terenu przez Proboszcza naszej parafii. Szczególne podziękowanie dla firm:

Tasomix

United Petfood

Farmer

Max-Dywanik Grzegorz Wojciechowski

,Trans-Piach Marcin Banasiak , TREE WORKER Leszek Kwiasowski .

Swoją pomoc oraz wsparcie zadeklarowali : Ochotnicza Straż Pożarna , Szkoła Podstawowa , Szkółka Piłkarska , Koło Gospodyń Wiejskich oraz indywidualnie wielu mieszkańców Biskupic Ołobocznych.

Zgromadzone środki zezwolą na realizacje I etapu inwestycji w skład czego wejdzie budowa wielofunkcyjnej wiaty z zapleczem rekreacyjnym oraz boisk do piłki nożnej , siatkówki i badmintona. Zaletą tego rozwiązania jest to że wszyscy mieszkańcy będą mieli swobodny dostęp do całej infrastruktury. W dalszej perspektywie do realizacji staw wędkarski , pole biwakowe dla dzieci i młodzieży , ścieżki dydaktyczne , nasadzanie zieleni.

Grzegorz Wojciechowski