Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych – ostatni etap budowy chodnika przy Parafii w Biskupicach Ołobocznych.

398

Powstający chodnik na odcinku od parafii w kierunku cmentarza jest już w ostatniej fazie wykonania.

„Trwają prace na końcowym odcinku ciągu pieszego, łączącego kościół z cmentarzem parafialnym w Biskupicach Ołobocznych. Chodnik o szerokości 3 m w zasadniczy sposób usprawni, a przede wszystkim sprawi przemarsz konduktów pogrzebowych bezpiecznym. Należy wspomnieć, że w dużej mierze to zasługa Pana Andrzeja Balcerka , który przekazał na ten cel cześć działki wzdłuż ulicy Ostrowskiej.  Zaznaczam, że obecnie realizowany odcinek będzie spełniał funkcje chodnika, czyniąc bezpieczne dojście młodzieży szkolnej do przejścia  dla pieszych na ulicy Ostrowskiej. Nowe miejsca parkingowe ułatwiające pozostawienie pojazdu przed nabożeństwami powstaną powyżej chodnika, na działce należącej do parafii . Odpowiedni wjazd jest już przygotowywany.” – Grzegorz Wojciechowski