Plan Koncepcyjny Zagospodarowania Terenu Rekreacyjnego w Biskupicach Ołobocznych – Inicjatywa Lokalna

1126

Zaledwie w kilka miesięcy od użyczenia przez Parafię Gminie działek przy ul.Łąkowej w Biskupicach Ołobocznych, zakończyły się pracę nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenu. Niespełna 10 000 m kwadratowych zostało uporządkowane i przygotowane do pierwszych prac. Już dzisiaj przedstawiamy plan koncepcyjny zagospodarowania.

Głównym celem naszych działań jest przygotowanie miejsca pod działalność rekreacyjną z elementami aktywności fizycznej ogólno-społecznej.


Inwestorem całego projektu jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Zadanie będzie realizowane etapami w miarę posiadanych środków.


Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce złożyła na zagospodarowanie części terenu projekt do  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”, które prowadziło nabór w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego do społeczności lokalnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekt jest ujęty na liście zadań do dofinansowania, obecnie trwa jego ocena merytoryczna w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto pojawiła się możliwość zgłoszenia naszego projektu  w ramach nowego, gminnego programu współpracy  –  Inicjatywa Lokalna.  W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują swój udział w ich realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.


Wychodząc osobiście z propozycją wzięcia udziału w ramach tej inicjatywy zapraszam wszystkich mieszkańców, organizacje społeczne oraz podmioty gospodarcze do wspólnego działania na rzecz naszej miejscowość – Biskupic Ołobocznych.
Szczegóły inicjatywy społecznej oraz jej zakres już niebawem.

Grzegorz Wojciechowski

Zainteresowanych tematem zapraszamy do krótkiej informacji na temat Inicjatywy lokalnej na stronie Urzędu Gminy pod linkiem :https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/uchwala-dot-inicjatyw-lokalnych-informacje