Środki z Unii dla laryngologii w Ostrowskim Szpitalu.

217

Ostatni oddział w budynku głównym ostrowskiego szpitala zostanie wyremontowany! Powiat Ostrowski pozyskał z funduszy unijnych ponad 4 mln zł na ten cel, a stosowną umowę podpisał Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Uroczyste parafowanie dokumentów odbyło się 29 marca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowie.

Marszałek Marek Wożniak poinformował, że środki które pozyskał powiat pochodzą ze specjalnego instrumentu finansowego, który Komisja Europejska utworzyła w reakcji na kryzys, który covid wywołał w placówkach zdrowia.

-,,To są pieniądze mające pełne pokrycie i fizycznie dostępne. Nie ma w tym przypadku żadnego znaku zapytania. Celem programu jest umożliwienie placówkom służby zdrowia uzupełnienie braków w wyniku intensywnego eksploatowania w okresie pandemii. kwalifikowanych. Gratuluję starostwu i szpitalowi, że procedurę przeszły pomyślnie’’ – powiedział M. Woźniak.

Pozyskane z funduszy unijnych pieniądze to kwota 4.014.965,05 zł stanowi ona 84 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Wkład finansowy powiatu wynosi 1.500.000 zł.

Starosta Ostrowski podkreślił, że szpital i powiat pozyskuję fundusze z różnych źródeł i ma wielu przyjaciół, którzy wokół problemów szpitala potrafią się skupiać i działać na jego rzecz.

-,,Te pieniądze wykorzystane zostaną na dwa zadania. Pierwsze to remont oddziału laryngologicznego. Zadanie symboliczne, bo jest ostatni oddział, który zostanie w głównym budynku wyremontowany. Drugi to zakup karetek pogotowia’’ – powiedział Paweł Rajski.

Założenia projektu przedstawił Sławomir Tyburcy, kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starosta Powiatowego.

Oprócz kompleksowego remontu na laryngologię zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt m.in. zestaw do przeprowadzania endoskopowych operacji zatok obocznych nosa i chirurgii zatok nosowych, stół operacyjny, łóżka do intensywnej terapii oraz łóżka obserwacyjne, lasery laryngologiczne i inne.

Na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zakupione zostaną trzy nowoczesne ambulanse. Koszt tylko tych pojazdów to wydatek rzędu ok. 1.5 mln złotych.

Przeprowadzenie z wyprzedzeniem postępowań przetargowych pozwoli już niebawem rozpocząć prace oraz sfinalizować zakupy.

źródło : https://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/8057