Biskupice Ołoboczne wzbogacą się o tereny z przeznaczeniem integracyjnym dla mieszkańców!

732

„Niebawem Biskupice Ołoboczne wzbogacą się o nowy teren rekreacyjno-sportowy. A to za sprawą zawartej wczoraj z proboszczem tamtejszej parafii ks. Grzegorzem Mączką umowy użyczenia dwóch działek o powierzchni 0,86 ha, które planujemy zagospodarować na wspomniany wyżej cel. W przyszłym tygodniu w Biskupicach Ołobocznych odbędzie się spotkanie wiejskie, w którym mieszkańcy wyrażą potrzeby i przedstawią pomysły co do przeznaczenia tegoż terenu. Koniecznie należy wspomnieć, że ważnym ogniwem całego przedsięwzięcia jest radny Grzegorz Wojciechowski, który zainicjował cały pomysł.” – możemy przeczytać na profilu Burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym przedstawiamy lokalizacje przejętego terenu przy ul.Łąkowej. Koncepcja zagospodarowania terenu zostanie przedstawiona na zebraniu wiejskim, które zostało zwołane na dzień 24 stycznia o godzinie 17:30 na Sali Wiejskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców z pomysłami i sugestiami w tym zakresie. Ponadto tematem zebrania będą sprawy związane z komunikacją publiczną na terenie gminy jak również funkcjonowanie sortowni piachu na ul.Parcele.

Obecność na zebraniu zapowiedział Burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.
Serdecznie zapraszamy

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl