Policjanci z nowymi legitymacjami. Tak wygląda teraz dokument funkcjonariusza

297

Od 1 stycznia obowiązuje nowy wzór policyjnej legitymacji. Wymienić dokument muszą funkcjonariusze w całym kraju. Na stronie policji udostępniono zdjęcia, na których widać jak wygląda dokument, potwierdzający tożsamość policjanta.

Data wprowadzenia do obrotu prawnego: 1 stycznia 2023 r.

Data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 1 stycznia 2023 r.

Okres ważności dokumentu publicznego: 4 lata

Opis dokumentu publicznego:

Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, personalizowanej metodą grawerowania laserowego, zawierającej następujące zabezpieczenia przed fałszerstwem:

 1. element graficzny w postaci napisu POLICJA wykonany farbą optycznie zmienną,
 2. linie giloszowe oraz mikrodruki w polu zdjęcia,
 3. element dyfrakcyjny DOVID,
 4. tło reliefowe w postaci napisu POLICJA,
 5. dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
 6. mikrodruki,
 7. elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
 8. element zabezpieczający CLI,
 9. tłoczenia powierzchni.

Awers:

 1. tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym, z napisem POLICJA;
 2. w prawej górnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. w górnej części napis POLICJA o wymiarach 35,7 x 6,3 mm;
 4. poniżej napisu POLICJA nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę lub w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w:

a)    komisariacie Policji – nazwa komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji,
b)    komisariacie specjalistycznym Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,
c)    ośrodku szkolenia Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się ośrodek szkolenia Policji;
5)    w lewej środkowej części wizerunek twarzy policjanta;
6)    w prawej środkowej części, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno:
a)    gwiazda policyjna,
b)    NR LEGITYMACJI z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej,
c)    napis w kolorze czarnym: WAŻNA DO oraz poniżej: 31.12.2026;
7)    w środkowej części znak holograficzny (okrągły, transparentny hologram stylizowanego orła) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta;
8)    poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym: NR IDENTYFIKACYJNY, IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ, wraz z odpowiednimi danymi.

Rewers:

 1. w górnej części tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym;
 2. w lewej górnej części tła napis w kolorze czarnym ORGAN WYDAJĄCY wraz z nazwą organu, który wydał legitymację służbową;
 3. w dolnej części tła napis w kolorze czarnym „W przypadku znalezienia legitymacji należy niezwłocznie zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.”;
 4. w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP;
 5. w dolnej części, na tle reliefowym w postaci napisu POLICJA, obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego.

Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem (widzialne w świetle UV).

Źródło : https://calisia.pl/policjanci-z-nowymi-legitymacjami-tak-wyglada-teraz-dokument-funkcjonariusza,60257

Szanowni Państwo przedstawiamy tą informację , aby ustrzec Państwa przed oszustami i osobami, które mogą działać na naszą niekorzyść. Warto wiedzieć jakiego dokumentu używają Policjanci by nie dać się wprowadzić w błąd w szczególności , gdy w ostatnim czasie często słyszymy o oszustwach na policjanta.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl