Ruszył nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

134

Od 2 stycznia do 28 lutego tego roku potrwa nabór kandydatów na I kadencję Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Ten apolityczny organ, mający charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (SWW), ma skupiać przedstawicieli młodych Wielkopolan między 15 a 20 rokiem życia. W skład tego gremium wejdzie 39 radnych, reprezentujących 6 okręgów wyborczych. Jego kadencja potrwa 3 lata.

Żyjemy w czasach, w których trzeba stawiać trudne pytania i szukać niełatwych rozwiązań, dlatego chciałbym wspólnie z młodymi ludźmi zastanowić się nad przyszłością Europy i naszego regionu. Wiem, że jest wiele utalentowanych osób, które chcą pracować na rzecz Wielkopolski, chcą też, by była nowoczesna i innowacyjna. Sejmik to dobre miejsce dla takiej młodzieży –  podkreśla Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Przypomnijmy, że na wniosek Zarządu Województwa, Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 26 września 2022 roku podjął uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i nadania Statutu, określającego zasady jego działania. To inicjatywa, której celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zaangażowania młodych ludzi w działania na rzecz lokalnej społeczności, pobudzenie świadomości obywatelskiej i postaw demokratycznych, podniesienie umiejętności społecznych młodzieży, w szczególności dotyczących pracy w grupie, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, a także zdolności do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji.

– Jestem przekonana, że wielkopolska młodzież wykaże duże zainteresowanie możliwością pracy w nowo powstającym gremium, którego Radni będą głosem młodzieży w dialogu z Sejmikiem i Zarządem Województwa Wielkopolskiego – mówi Małgorzata Waszak – Klepka, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Głos Młodzieżowego Sejmiku WW będzie szczególnie ważny przy opracowywaniu i tworzeniu dokumentów strategicznych, dotyczących spraw związanych z młodzieżą. Dodatkowo będzie również opiniować uchwały SWW. Kandydat musi posiadać rekomendację samorządu uczniowskiego szkoły, której jest uczniem lub samorządu studenckiego uczelni, której jest studentem lub organizacji pozarządowej z terenu województwa wielkopolskiego, w której działalność jest zaangażowany. Wymagana jest także samodzielnie napisana praca na temat Wielkopolska moich marzeńMoja praca na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

Szczegóły i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na www.umww.pl/mlodziezowy-sejmik

źródło : https://calisia.pl/rusza-nabor-do-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-wielkopolskiego,60258

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl