Protokół zebrania plenarnego Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z dnia 18 lipca 1954.

177

Protokół zebrania plenarnego Towarzystwa Śpiewu Lutnia z Biskupic Ołobocznych z dnia 18 lipca 1954 roku.

Zebranie zagaił druh prezes hasłem „Cześć Pieśni” poczem przeczytał program zebrania.

  1. Zagajenie
  2. Odśpiewanie pieśni
  3. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania
  4. Komunikaty zarządu
  5. Sprawozdanie skarbnika z odbytej zabawy w dniu 20 VI 1954
  6. Sprawozdanie skarbnika z pokrycia kosztów związanych z Festiwalem Śpiewaczym w dniu 4 lipca w Odolanowie
  7. Zbieranie składek i przyjmowanie nowych członków
  8. Wolne głosy
  9. Zakończenie

Ad.2 W punkcie tym odśpiewano piosenkę pt. ” Jarzębinowa pieśń”

Ad.3 W punkcie tym został odczytany protokół z ostatniego zebrania, który został przyjęty bez zmian.

Ad.4 W komunikatach zarządu druh prezes powiadomił druhów, że już ostatni raz spotykamy się na naszej sali, ponieważ sala będzie przebudowana i że mają się tym nie zrażać bo śpiew nadal będzie istniał.

Ad.5 Sprawozdanie z odbytej zabawy w dniu 20 VI 1954. Bufet – 4467,50zł , Wstępy – 1610zł , Wiatr. – 103,30zł , Razem = 6181zł z czego Rozchód to 4865,15 zł , Pozostało 1315,85 zł.

Ad.6 Koszta związane z Festiwalem w Odolanowie wynoszą 511,81zł

Ad.7 Na członków czynnych zapisali się Urbaniak Maria i Długiewicz Ryszard

Ad.8 W wolnych głosach druh prezes podziękował druhom i druhnom za udział na Festiwalu Śpiewaczym w Odolanowie, i że wypadli bardzo dobrze.

Ad.9 Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał druh prezes zamyka zebranie hasłem „Cześć Pieśni” poczem odśpiewano piosenkę ” Nie będzie mnie”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl