Dystrybucja węgla – Nowe Skalmierzyce

333

Pierwsze dostawy węgla trafiły na składy w Skalmierzycach i Ociążu. W sumie to 50 ton groszku/ekogroszku. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie się kontaktował z osobami, które złożyły wnioski według kolejności ich złożenia oraz pozytywnego rozpatrzenia biorąc pod uwagę sortyment oraz wskazaną lokalizację składu węgla. Prosimy oczekiwać kontaktu ze strony M-GOPS.

Gmina złożyła już zapotrzebowanie na cały zaplanowany w pierwszym okresie, tj. do końca bieżącego roku, sortyment. Opóźnienia w dostawie wynikają z dużego zapotrzebowania w spółce Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach, pomimo kilkukrotnego monitowania i próśb w celu przyspieszenia dostaw. Proces ma się jednak w najbliższym czasie poprawić z uwagi na zwiększenie zatrudnienia w spółce węglowej.

Informujemy ponadto, że zmianie uległo Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych, które stanowi teraz, że niewykorzystany w pierwszym okresie limit paliwa stałego powiększa limit w drugim okresie, tzn. że gdy ktoś nie zakupił w okresie do końca br. wcale węgla lub zakupił go w ilości mniejszej niż 1500 kg, to w terminie do końca kwietnia będzie mógł kupić węgiel w ilości powiększonej o ten z bieżącego roku. Maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo w sezonie grzewczym 2022/2023 nie uległa zmianie i wynosi 3000 kg.

Burmistrz po przeanalizowaniu wszystkich kosztów zakupu i dystrybucji węgla ustalił stawkę za jedną tonę na poziomie 1.950 zł.

źródło : https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/dystrybucja-wegla