Przypominamy o preferencyjnej sprzedaż węgla – wniosek składamy od 14 października w budynku MOPS-u w Nowych Skalmierzycach

393

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przystąpiła do rządowego programu dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych z terenu gminy.

Wnioski o preferencyjny zakup węgla będą przyjmowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Jednym z warunków koniecznych do skorzystania z tej formy zakupowej jest uprawnienie do dodatku węglowego (tj. złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).

Po pozytywnej weryfikacji trzeba będzie dokonać zapłaty w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Z otrzymaną fakturą należy udać się do jednego z trzech punktów dystrybucji węgla w gminie, tj. w Śmiłowie, Ociążu lub  Skalmierzycach przy ul. Podkockiej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych maksymalna ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 1500 kg w okresie do końca roku 2022 i 1500 kg w okresie od 1 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2023 roku.

Cena za jedną tonę nie może być wyższa niż 2000 zł brutto. W cenę nie wlicza się kosztów transportu ze składu węgla do gospodarstwa domowego. Gmina złożyła zapotrzebowanie na trzy rodzaje sortymentu: miał, groszek i orzech. W zależności od otrzymanego rodzaju opału i ceny zakupowej ustalona zostanie cena końcowa dla gospodarstwa domowego, która zostanie opublikowana na stronie https://cieplo.gov.pl/

źródło : https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/preferencyjna-sprzedaz-wegla-wniosek

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl