Pierwsze przedsięwzięcie z „Polskiego Ładu” otwarte – rozbudowana droga w Miedzianowie

237

Pierwsze przedsięwzięcie z „Polskiego Ładu” otwarte

Jedno z dwóch zadań zgłoszonych przez samorząd Nowych Skalmierzyc w 2021 roku w ramach pierwszej edycji „Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych” zostało ukończone. Chodzi o „Rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Miedzianów” – drogi relacji Miedzianów – Droszew, której uroczystego otwarcia dokonano 1 października br.

W przecięciu wstęgi udział wzięli: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, posłowie na Sejm RP Katarzyna Sójka oraz Tomasz Ławniczak, reprezentująca Posłankę do Parlamentu Europejskiego Andżelikę Możdżanowską dyrektor jej biura Anna Lis, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak, przewodniczący Rady Gminy i Miasta Tadeusz Orzechowski, radny gminny Sebastian Łuczak, obecna sołtys Miedzianowa Natalia Maj-Tabaka oraz jej poprzednik Stanisław Kułton, członkini rady sołeckiej Edyta Martyna oraz przedstawiciele wykonawcy – Roman Mikulski i Bartosz Kosecki.

W ramach przedsięwzięcia przebudowano odcinek o długości 878 metrów, powstał ciąg pieszo-rowerowy o długości 830 metrów oraz 48 metrów chodnika przy przystanku autobusowym. Dotychczasowa wąska i kręta droga została poszerzona do 5,5 metra, co wymagało od samorządu przejęcia części gruntów prywatnych. Z uwagi na kolizje z sieciami wodociągowymi oraz teletechnicznymi konieczna była także ich przebudowa. Wartość zadania wyniosła 3.246.346,34 zł, a kwota dofinansowania 2.936.889,62 zł.

Drugie zadanie z pierwszej edycji „Polskiego Ładu” – rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach jest cały czas w realizacji. Do kolejnych odsłon rządowego programu samorząd zgłosił: budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Mącznikach, montaż urządzeń fotowoltaicznych i pompy ciepła na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole w Gostyczynie.

Dariusz Smułka

źródło : https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/pierwsze-przedsiewziecie-z-polskiego-ladu-otwarte