Towarzystwo Śpiewu Lutnia – podsumowanie wpływów z wieczorku tanecznego.

253

Protokół zebrania plenarnego Tow. Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych Nr 9/50

Plenarne zebranie Towarzystwa śpiewu lutnia odbyło się w sali Obw. Kwiasowskiej dnia 12 lutego 1950r. Druh prezes Stodolny zagaił zebranie hasłem Cześć Pieśni zaznajamiając obecnych z programem.

1. Zagajenie

2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania.

3.Komunikaty Zarządu

a) kwestie przedstawienia

b) kwestie lekcji

c) sprawozdanie kasowe z wieczorku

d) odczytanie jawnych wyników z miesięcznika Życia Śpiewaczego

4. Zbieranie składek i przyjmowanie nowych członków

5. Wolne głosy

6. Zamkniecie

W punkcie 2 został odczytany przez sekretarza protokół który zebrani przyjęli bez poprawki.

Punkt 3 – Komunikaty Zarządu

a) sprawę przedstawienia przedyskutowano, postarać się o odpowiednią książkę co zebrani uchwalili i powierzyli druhowi reżyserowi Adamczakowi i druh. Skrobańskiemu do załatwienia.

b) sprawę lekcji prezes przedstawił zebranym jako jeszcze niekonkretnie z dyrygentem załatwioną

c)sprawozdanie kasowe z odbytego wieczorku w dniu 7 stycznia 1950r. zdał druh skarbnik wykazując dochód 14242 zł po stronie rozchodu 11787zł saldo 2455zł, jednoczesne druh skarbnik przedstawił ogólny dochód z przedstawienia z dnia 8 stycznia 1950 roku wykazując dochód 35192zł po stronie rozchodu 23396zł saldo 11976zł na co wszyscy zebrani potwierdzili zgodnie nie mając żadnych zastrzeżeń co do sprawozdania skarbnika i odbytych imprez.

d)druh Adamczak odczytał pewien urywek z miesięcznika Życia Śpiewaczego o rozwoju, pracy i działalności śląskich kół śpiewaczych , które to koła praca swoją na miano Śpiewacze zasługują na całkowite uznanie i pochwałę.

Punkt 4. Zebranie składek i przyjmowanie nowych członków – nikt nowy się nie zapisał.

Punkt 5. W wolnych głosach zabiera głos druh skarbnik porusza sprawę niewypłacalności członków … sprawę poddano pod głosowanie i większością głosów uchwalono o ile będzie to możliwe należność ściągać , a tych którzy odmówią uregulowania składek całkowicie wykluczyć. Ponieważ nikt więcej głosu nie zabiera, druh prezes kończy zebranie jasłem Cześć Pieśni