Porządek na miejscowym Cmentarzu.

675

Tym razem mała, ale smutna dygresja dotycząca cmentarza. Mimo niespełna dwóch tygodni od gruntowego uporządkowania całego terenu, tydzień od Mszy Świętej na cmentarzu, która dla wielu była miłym przeżyciem. A już w koło możemy spotkać ładne „kwiatki” jak na załączonych fotografiach.

Nie chcemy nikogo piętnować ani oskarżać , ale prosimy o utrzymanie porządku na cmentarzu, na całym cmentarzu a nie tylko wokół grobu swoich bliskich. Jeszcze przed świętem Wszystkich Świętych zostanie dokończone całkowite uporządkowanie całego terenu oraz przedstawione zasady dotyczące funkcjonowania cmentarza i utrzymania porządku.

Grzegorz Wojciechowski