Nowy rozkład jazdy autobusów w Kaliszu – zgłoś swoje uwagi.

504

Jak informuje portal Kalisz.pl – 13 czerwca rozpoczęły się konsultacje społeczne koncepcji optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej komunikacji miejskiej. Dokument zakłada zmiany w rozkładzie jazdy KLA, które pozwolą na lepsze dostosowanie oferty kaliskiego przewoźnika do potrzeb mieszkańców.

Kiedy?
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone od 13 do 24 czerwca 2022 roku.

Kto może wziąć udział?
Mieszkańcy Kalisza oraz gmin, z którymi Miasto Kalisz podpisało porozumienia dotyczące realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług transportu zbiorowego.

Gdzie zapoznać się z dokumentem?
Koncepcję oraz formularz konsultacyjny znajdziesz:
– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza (TUTAJ(Nowe okno)(Link do innej strony)),
– w Biurze Obsługi Interesanta (informacja) – ul. T. Kościuszki 1A,
– w Punkcie Obsługi KLA – na dworcu PKS, ul. Podmiejska 2A.

Jak wypełnić formularz konsultacyjny?
Formularz w wersji elektronicznej możesz wypełnić on-line TUTAJ(Nowe okno)(Link do innej strony).
Papierowy formularz pobierz z Biuletynu Informacji Publicznej (TUTAJ(Nowe okno)(Link do innej strony))

Gdzie przekazać wypełniony i podpisany formularz w wersji papierowej?
Do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza – ul. T. Kościuszki 1A, pokój 109
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30:
– wysyłając skan na adres wydziału: wso@um.kalisz.pl – w tytule wiadomości wpisz „Konsultacje społeczne koncepcji”,
– wysyłając formularz faksem na numer: +48 62 5049745,
– wysyłając formularz na adres wydziału: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza – ul. T. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz – koniecznie z dopiskiem „Konsultacje społeczne koncepcji”,
– przekazując swoje uwagi osobiście w siedzibie WSO.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Źródło: www.Kalisz.pl

Tekst: Katarzyna Ciupek, grafika: Joanna Czajczyńska – Kancelaria Prezydenta Miasta