Ruszył nabór dla młodzieży do Szkół Średnich

343

W dniach od 16 maja do 20 czerwca 2022r. odbędzie się nabór do szkół średnich. Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej składane będą drogą elektroniczną, a oryginały dokumentów w późniejszym etapie w danej szkole. KOLEJNOŚĆ ZGŁASZANIA NIE MA TU ZNACZENIA, WAŻNE SĄ: PUNKTACJA I PREFERENCJE. Z systemu mogą skorzystać również uczniowie z Ukrainy.

З 16 травня по 20 червня 2022р. відбудеться набір до середніх шкіл. Заявки на вступ до початкової школи подаватимуться в електронному вигляді, а оригінали документів будуть подані пізніше в даній школі. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ, ВАЖЛИВИМ Є: КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ТА УПОДОБАННЯ. Системою можуть користуватися і студенти з України.

źródło : https://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/7785

Pełna oferta szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski została opublikowana w sieci już 1 marca 2022 r.. Od tamtego czasu młodzież mogła zapoznać się dostępnymi profilami i kierunkami kształcenia zarówno w liceach, jak i technikach i szkołach zawodowych czyli tzw. branżówkach. Ósmoklasiści mieli także możliwość osobistego odwiedzenia powiatowych szkół w ramach „Drzwi Otwartych”. Teraz nadszedł czas, aby dokonać wyboru. Do tego celu służy strona internetowa: https://nabor.pcss.pl/ostrow, do której można dotrzeć również odwiedzając stronę powiatu:www.powiat-ostrowski.pl i zakładkę: Edukacja.

Повну пропозицію шкіл Островського повіту оприлюднено в Інтернеті 1 березня 2022 р. Відтоді молодь могла побачити доступні профілі та напрями навчання як у середніх школах, так і в технікумах та ПТУ, т.е. промисловості. Також восьмикласники мали змогу особисто відвідати повятові школи в рамках «Відкритих дверей». Тепер настав час зробити свій вибір. Для цього використовується веб-сайт: https://nabor.pcss.pl/ostrow, до якого можно перейти за посиланням з: www.powiat-ostrowski.pl і закладкі «Edukacja»(Едукація).

źródło : https://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/7785

Nabór prowadzony za pomocą systemu elektronicznego umożliwia dostęp do wielu niezbędnych informacji, takich jak: opisy poszczególnych profili kształcenia, z określeniem przedmiotów rozszerzonych i dostępnych języków obcych, a także harmonogram rekrutacji i poradnik jak postępować, aby dostać się do wymarzonej szkoły. Od 16 maja dostępny tu będzie także wniosek o przyjęcie do szkoły, który będzie można on-line wypełnić i wysłać (załączając równocześnie skan tego wniosku z odręcznym podpisem). Uczeń po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie musiał wspomniany wniosek uzupełnić o skany tych dokumentów. System na podstawie określonej przez ucznia listy preferencji oraz liczby uzyskanych punktów automatycznie dokona przydziału do konkretnej klasy. Jeśli uczeń zaakceptuje ten wybór będzie musiał potwierdzić wolę przyjęcia składając oryginały dokumentów w konkretnej szkole.

Набір, який здійснюється через електронну систему, дає доступ до багатьох необхідних відомостей, таких як: описи індивідуальних профілів освіти, із зазначенням розширених предметів та доступних іноземних мов, а також графік набору та довідник про те, як потрапити до школи вашої мрії. З 16 травня тут також буде доступна заява на вступ до школи, яку можна заповнити та надіслати онлайн (включно зі сканом цієї заяви з власноручним підписом). Після отримання атестата та довідки про результати іспиту у восьмому класі учень повинен буде доповнити зазначену заяву сканами цих документів. Виходячи зі списку вподобань, визначених учнем, та кількості отриманих балів система автоматично віднесе їх до конкретного класу. Якщо учень погоджується на цей вибір, він або вона повинні підтвердити свою готовність вступити, подавши оригінали документів до конкретної школи.

Co ciekawe zaznaczając opcję dostępu do danych przez internet uczeń będzie mógł na bieżąco śledzić postępy naboru. Podczas trwania rekrutacji, będzie można sprawdzić, ilu kandydatów zgłosiło się do poszczególnych klas. Będą to informacje aktualizowane na bieżąco, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne. Uczniowie znajdą tu także informacje o wynikach naboru!

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 20 lipca 2022r. szkoły ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Po tym terminie kandydaci zakwalifikowani będą mogli złożyć oryginały dokumentów w szkołach. W przypadku niepowodzenia podczas pierwszego przydziału do szkół, na stronie naboru elektronicznego będzie można znaleźć informacje o tym, które szkoły i klasy mają jeszcze wolne miejsca i wziąć udział w naborze uzupełniającym. Ostateczne informacje o przyjęciach do szkół zostaną ogłoszone 2 sierpnia 2022r.

Цікаво, що, вибравши опцію доступу до даних через Інтернет, студент зможе стежити за ходом набору. Під час набору можна буде перевірити, скільки кандидатів подали заявки на кожен клас. Ця інформація буде регулярно оновлюватися, тому її слід вважати орієнтовною. Студенти також знайдуть тут інформацію про результати набору!

Відповідно до графіка набору 20 липня 2022р. школи оголошуватимуть списки кандидатів, які увійшли до короткого списку та не кваліфікувалися.  Після цієї дати кандидати з короткого списку зможуть подати оригінали документів до шкіл. У разі невдачі під час першого зарахування до шкіл, на сторінці електронного прийому ви зможете знайти інформацію про те, в яких школах та класах ще є вільні місця та взяти участь у додатковому зарахуванні. Остаточна інформація щодо прийому до шкіл буде оголошена 2 серпня 2022 року.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę :

https://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/7785