Premiera książki pt. „Skalmierzyce Nowe i Skalmierzyce w okresie międzywojennym 1919-1939”

639

„Skalmierzyce Nowe i Skalmierzyce w okresie międzywojennym 1919-1939” to pierwsza książka wydana staraniem skalmierzyckiego samorządu. Jak podkreślił w przedmowie  jej autor Jerzy Wojtczak  jest to owoc wieloletniej żmudnej pracy oraz poszukiwań wszelkich informacji i dokumentów dotyczących historii regionu skalmierzyckiego. Zostały w niej zawarte informacje, które częściowo były już we fragmentach prezentowane w „Gazecie Skalmierzyckiej” lub przekazywane na konferencjach i prelekcjach historycznych. Zdecydowana większość tematów nie była jednak dotychczas nigdzie publikowana i z pewnością odkryje wielu czytelnikom kolejne, nieznane dotąd karty naszej lokalnej historii.

Na premierę, która miała miejsce 28 listopada w sali widowiskowej „Stare Kino” przybyli m.in. Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, władze samorządowe z burmistrzem Jerzym Łukaszem Walczakiem oraz przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Tadeuszem Orzechowskim i radnymi, ks. kanonik Sławomir Nowak, działacze i pracownicy kultury, sportu oraz organizacji społecznych, mieszkańcy oraz miłośnicy historii. 

Spotkanie, z racji osadzenia treści publikacji w latach międzywojennych, odbyło się w klimacie tego okresu. Nawiązywała do niego w oczywisty sposób nie tylko przedstawiona przez Jerzego Wojtczaka multimedialna prezentacja i opis zdjęć, które znalazły się na kartach książki, ale i piosenki Eugeniusza Bodo, Hanki Ordonówny, Mieczysława Fogga, Barbary Rylskiej czy Aleksandra Żabczyńskiego wykonywane tego wieczoru przez zespół Gentle Swing.

Nie zabrakło dociekań o impuls, który był przyczynkiem dla powstania opracowania historii Nowych Skalmierzyc oraz Skalmierzyc sprzed 100 lat. Pomysł ten padł ze strony burmistrza na jednej z konferencji historycznych w roku 2019. Książka powstała w pół roku, ale ze względu na pandemię przedłużał się proces wydawniczy. Trochę więc musieliśmy na nią poczekać. Mam nadzieję, że warto było. Nowe Skalmierzyce w okresie międzywojennym różnią się bowiem od innych miast. Miejscowość narodziła się jakby z popiołów. Po I wojnie ludność niemiecka wyjechała, na nowo napłynęli Polacy z okolicznych miejscowości, żołnierze powrócili z frontu. Zaczęto tworzyć nową, międzywojenną historię.  Ze strony prowadzącego spotkanie Tomasza Michalaka padło również zapytanie o dalsze plany wydawnicze: –Ostatnie zdanie Pańskiej książki brzmi: „Okres II wojny światowej oraz lata powojenne Polski Ludowej to kolejny, ale jakże trudny temat dziejów naszej małej ojczyzny”. Czy jakaś kontynuacja rodzi się już w Pańskiej głowie? -Na pewno. Materiały są. Okres okupacji i powojenny też jest ciekawy i zasługuje na oddzielne, rzetelne opracowanie. Do tematu powstania książki odniósł się również burmistrz Jerzy Łukasz Walczak: po raz pierwszy w historii naszego samorządu wydaliśmy książkę. Naszą – w takim sensie, że o naszej przeszłości, wydaną przez nas i dla nas a także napisaną przez naszego mieszkańca, Jerzego Wojtczaka. Obecnie to już emeryt, ale zawodowo wykonywał jakże skalmierzycki zawód. Był kolejarzem, a więc wspaniale wpisuje się to w nasze tradycje. Najważniejsze jednak, że Pan Jerzy to wielki pasjonat historii. Mamy szczęście, że nie historii antycznej, średniowiecza, Polski czy świata, ale naszej lokalnej. Piękne, że potrafi się tą pasją z nami dzielić poprzez setki artykułów w „Gazecie Skalmierzyckiej”, liczne prelekcje i wystawy. Jako samorząd zawsze możemy na niego liczyć. A wracając do książki, myślę, że nie powstawała ona w pół roku. To wynik kilkudziesięcioletniej pracy, poszukiwań, poświęcenia, które w pół roku zostało uporządkowane. W momencie kiedy rozmawialiśmy o jej powstaniu, Pan Jerzy chyba już ją miał w swojej głowie. […] Chylę przez Panem czoła za całokształt Pańskiej społecznej pracy i proszę o kolejne opracowania czy to okresu wojennego, czy powojennego. Podziękowań tego dnia było więcej. Na ręce Jerzego Wojtczaka złożył je także Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, zaś autor wyraził swą wdzięczność włodarzowi oraz zespołowi redakcyjnemu, przy pomocy którego publikacja powstała. 

Wieczór zakończono spotkaniem z publicznością i wpisami autora do zakupionych książek.

Magdalena Kąpielska