Złote i Diamentowe Gody 2021

678

W dniach 25 i 26 listopada br. w Skalmierzycach odbyła się uroczystość wręczenia nadanych przez Prezydenta RP Medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” parom obchodzącym Złote Gody a także pamiątkowych dyplomów dla małżeństw świętujących 60-lecie pożycia, czyli Diamentowe Gody.

50-letnim stażem wspólnej drogi życiowej mogło poszczycić się dziewiętnaście par z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, zaś o dziesięć lat dłuższym – pięć. Uroczystej dekoracji dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak, który powinszował jubilatom wyjątkowej rocznicy: Dzisiejsza uroczystość to święto prawdziwie dojrzałej, głębokiej miłości. Wydarzenie wywołujące wzruszenie, ale i radość. I nade wszystko dające możliwość, by w imieniu mieszkańców naszej gminnej wspólnoty wyrazić wdzięczność za dar trwałości Waszych związków. Pierwszego dnia burmistrzowi towarzyszył przewodniczący Rady Tadeusz Orzechowski, natomiast kolejnego jego zastępca – Renata Nogaj.

Jubilaci wraz ze swoimi rodzinami oraz władzami samorządowymi mieli możliwość wspólnego poczęstunku, rozmowy a także wykonania pamiątkowych fotografii.

Dariusz Smułka

fot. Kamil Różański