Ławka dla seniora

988

Kilkadziesiąt nowych ławek, które zamontowano w ostatnim czasie na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce to efekt polityki senioralnej skierowanej w założeniach tutejszych władz na „zdrowe, aktywne oraz przyjazne starzenie się mieszkańców”. Ich lokalizację wskazali nam podczas różnego rodzaju spotkań czy rozmów sołtysi czy sami seniorzy, którym te ławki dedykujemy – tłumaczy burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Ławki stanęły przede wszystkim w okolicy budynków użyteczności publicznej takich jak ośrodki zdrowia, placówki oświatowe, świetlice wiejskie, stadion i sala widowiskowa oraz przy kapliczkach, cmentarzach, kościołach, na terenach zielonych, placach czy osiedlach mieszkaniowych.  Traktujemy je jako punkt odpoczynku, regeneracji sił itp. podczas spaceru, załatwiania codziennych spraw czy zakupów – mówi burmistrz – stąd niekoniecznie służą one jako punkt widokowy. Mają raczej wymiar praktyczny.

Włodarz zaznacza przy tym, że akcja „Ławka dla seniora” to temat otwarty i jeśli będzie zapotrzebowanie, pojawią się kolejne siedziska dedykowane osobom starszym.

Koszt zakupu i montażu ławek to ponad 27 tysięcy złotych pochodzących z gminnej kasy.

Magdalena Kąpielska