Strona główna Aktualności Jakie odpady można za darmo oddać w PSZOK?

Jakie odpady można za darmo oddać w PSZOK? [LISTA]

Jak możemy przeczytać w informacji na stronie naszej gminy i w poście na facebooku Burmistrza Jerzego Walczaka od 11 maja 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim świadczy usługi odbioru odpadów w pełnym zakresie. W ramach płaconej przez nas comiesięcznej opłaty za zwykłe “śmieci” wliczona jest także selektywna segregacja czyli możliwość oddania nietypowych odpadów.

Co możemy bezpłatnie oddać w PSZOK?
– przeterminowane leki;
– chemikalia;
– zużyte baterie;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– zużyte opony (bezpłatnie w ilości 5 sztuk rocznie od gospodarstwa domowego);
– odpady ulegające biodegradacji;
– meble i inne odpady wielkogabarytowe;
– odpady budowlane i rozbiórkowe o kodach 17 01 01, 17 01 02 w ilości do 1 m3 (stanowiących równowartość 1,700 Mg)

W przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nieodpłatnie przyjmowane będą jednorodne odpady w postaci gruzu betonowego (kod 170101) i ceglanego (kod 170102) w ilości do 1 m3 / rok (stanowiących równowartość 1,70 Mg) na gospodarstwo domowe. W przypadku przekazania ww. odpadów w ilości powyżej 1 m3, właściciel nieruchomości zamieszkałej, zostanie obciążony zgodnie z cennikiem (koszt 1 Mg wynosi 58,23 zł brutto).

W przypadku przekazania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w postaci innej niż gruz betonowy lub ceglany albo zmieszanej (kod 170107 lub 170904), właściciel nieruchomości zamieszkałej niezależnie od dostarczonej ilości, zostanie obciążony zgodnie z cennikiem (1 Mg – 350,00 zł brutto).

„MZO” S.A. prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem PSZOK na odbiór odpadów z uwagi na troskę o bezpieczeństwo.

Artykuł napisany na podstawie tekstu ze strony noweskalmierzyce.pl LINK

Nasi partnerzy

Najnowsze

Zapraszamy na 95 lat harcerstwa skalmierzyckiego – 19.09.2021r. Stadion Miejsko-Gminny

Już 19 września 2021r zapraszamy na Stadion Miejsko-Gminny w Nowych Skalmierzycach. Pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i...

Projekt uchwały programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Program współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami...

Ogłoszenia parafialne 12.09 – 19.09.2021 w Biskupicach Ołobocznych

XXIV Niedziela Zwykła – Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych. Cykl mszalny: Niedziela12.09.20219.0011.00+Stefanie, Jana Pacynów, Agnieszkę, Władysława...