Gmina Nowe Skalmierzyce przekazała niespełna 70 laptopów dyrektorom szkół #zdalnaszkoła

564

Od marca wszyscy zmagamy się z skutkami epidemii. Musieliśmy przeorganizować nasze życie i pracę. Te drastyczne zmiany nie ominęły także szkolnictwa. Już 3 miesiąc dzieci i młodzież uczy się w nowej formule. Nauka zdalna daje wiele możliwości na przykład większą elastyczność czy też nowe sposoby zdobywania wiedzy, ale stwarza też pewne bariery. Największą przeszkodą okazał się brak lub niestarczająca ilość laptopów do pracy w niektórych rodzinach

Włodarze naszej gminy zauważali ten problem i zareagowali. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak napisał na facebooku: „Ponad 30 laptopów przekazaliśmy dwa miesiące temu szkołom, by ułatwić naszym uczniom nauczanie zdalne. Środki na zakup sprzętu pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (70 tys. zł) oraz od sponsorów prywatnych. Teraz, dzięki drugiej odsłonie konkursu zrealizowanego w ramach programu #zdalnaszkoła, pozyskaliśmy 95 tys. zł, co pozwoliło zakupić nam kolejnych 37 laptopów. Już dziś zaczęliśmy przekazywać je dyrektorom, a oni z kolei będą je udostępniać swoim podopiecznym. Według pozyskanych informacji ta ilość urządzeń w większości pokryje zapotrzebowanie uczniów z terenu naszej Gminy.”
Źródło: https://www.facebook.com/JerzyLukaszWalczak/posts/709891459770230