Szykują się podwyżki opłat za wywóz śmieci

565

Większość gmin w Polsce już wprowadziła podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W niektórych miastach wyniosły aż 300% i spotkały się z falą krytyki opinii publicznej. Dodatkowe koszty nie ominęły także naszego regionu. Od sierpnia zapłacimy więcej. Czym spowodowana jest ta podwyżka?

Od 7 lat obowiązujący system działa w sposób bilansujący się. Gmina nie ma możliwości dopłaty i wszystkie koszty pokrywają mieszkańcy. Dlatego też każda zmiana kosztów przez podmioty zwiększa opłaty. Tak też jest w tym przypadku. Zarządu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim podjął decyzję zwiększająca koszt odbioru odpadów zmieszanych o ponad 38%.

Co to wszystko oznacza dla nas? Do tej pory płaciliśmy 18 zł za segregowane odpady, od sierpnia opłata wzrośnie o 7 zł do kwoty 25 zł za osobę. Nie zmienia się za to stawka za odbiór śmieci zbieranych w sposób nie selektywny – 50 zł za osobę.

Można uzyskać zniżkę. Wszystkie osoby posiadające kompostownik mogą ubiegać się o ulgę w wysokości 1 zł od mieszkańca. Wszyscy zainteresowani muszą złożyć w urzędzie nową deklarację.

Źródło: http://www.noweskalmierzyce.pl/pl/news/podwyzszona-stawka-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi