Jak w tym roku będą wyglądały kolonie dzieci i młodzieży? Znamy nowe wytyczne MEN w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży – lato 2020

511

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Wszystkie najważniejsze kwestie w tekście poniżej.

Pomimo trudności związanych z obecną sytuacją epidemiczną w kraju MEN potwierdza, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć. W tym roku na wypoczynek zaplanowano w budżecie około 28 mln zł. Przed przystąpieniem do wypoczynku rodzice uczestnika będą musieli poświadczyć, że ich dziecko nie posiada żadnej infekcji oraz objawów chorobowych oraz że nie przebywało z osobą podejrzaną o zakażenie lub osobą będąca w kwarantannie.

Wytyczne

Wypoczynek może być zorganizowany tylko w obiektach spełniających warunki bezpieczeństwa. W trakcie trwania wypoczynku należy ograniczyć odwiedziny ze strony osób z zewnątrz. Ponadto w jednym pokoju może być zakwaterowane nie więcej niż 4 osoby. Pomiędzy turnusami organizatorzy są zobowiązani do dodatkowego sprzątania i dezynfekowania powierzchni, które mogły mieć kontakt z ciałem. Dodatkowo na każdym takim obiekcie muszą znajdować się środki ochrony osobistej dla pracowników i uczestników.

Bezpieczeństwo

Ministerstwo zaleca wydawanie posiłków w trybie zmianowym i ustawianie uczestników tak, aby przy jednym stole znajdowały się osoby z tej samej grupy wychowawczej.
Również wycieczki np. na plażę powinny być organizowane tak, żeby jak najbardziej ograniczyć kontakt uczestników z osobami postronnymi.
W zakresie obowiązków organizatorów znajduje się także opracowanie szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia.  

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz