Pielgrzymka Robotników i Pracodawców do św. Józefa.

98

1 maja odbędzie się XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników i Pracodawców do św. Józefa w Kaliszu.

źródło : https://calisia.pl/pielgrzymka-robotnikow-i-pracodawcow-do-sw-jozefa,66670