Zatańczymy Walca Barbary z filmu „Noce i dnie” na Głównym Rynku! Obchody Roku Marii Dąbrowskiej w Kaliszu.

77

Impulsem do działania  była uchwała Nr LXXI/1016/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustanowienia roku 2024 w Kaliszu Rokiem Marii Dąbrowskiej. Realizując wynikające z niej postanowienia, wzorem poprzednich lat, Krystian Kinastowski, Prezydent Miasta Kalisza wystąpił do instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych i szkolnictwa akademickiego, a także do podmiotów powołanych w celu ochrony dziedzictwa narodowego, z zaproszeniem na spotkanie, podczas którego ustalony został skład Komitetu Obchodów Roku Marii Dąbrowskiej w Kaliszu. Do udziału zaproszeni zostali również przedstawiciele Rady Miasta Kalisza.

Podstawowym zadaniem Komitetu było wypracowanie propozycji wydarzeń dedykowanych autorce „Nocy i dni”  oraz realizacja całorocznego, interdyscyplinarnego programu obchodów. Pracami Komitetu kieruje wiceprezydent Grzegorz Kulawinek, a koordynacja programu powierzona została Wydziałowi Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki.

Pierwszym wydarzeniem, które zainauguruje obchody na terenie Kalisza, będzie wspólny taniec do melodii Waldemara Kazaneckiego – „Walca Barbary” z filmu „Noce i dnie”. Wydarzenie zaplanowane jest na 20 marca br. Spotkajmy się w tym dniu na Głównym Rynku.

źródło : https://calisia.pl/zatanczymy-walca-barbary-z-filmu-noce-i-dnie-na-glownym-rynku-co-bedzie-sie-dzialo-w-ramach-obchodow-roku-marii-dabrowskiej,66363