Bieg Charytatywny dla zdrowia 4 łap w Parku Przyjaźni!

71

Już 24 marca w Parku Przyjaźni w Kaliszu odbędzie się wyjątkowy bieg, w którym udział wezmą nie tylko biegacze, ale również czworonożni przyjaciele. 

Bieg odbędzie się w niedzielę, 24 marca. Start – godz. 10:30 w Park Przyjaźni, przy scenie Amfiteatru.

Trasa i dystans: – ok. 2 km – bieg główny, bieg klasy 1-3 – 300 m, bieg klasy 4-8 – 600 m. Trasa przebiegać będzie ścieżkami parku. 

PROGRAM:
10:15 rozpoczęcie – wydawanie numerków, lista obecności
10:30 bieg klasy 1-3, wydanie dyplomów, uhonorowanie miejsc 1-3
11:00 bieg klas 4-8, wydanie dyplomów, uhonorowanie miejsc 1-3
11:30 bieg technikum/liceum/zawodówka, wydanie dyplomów, uhonorowanie miejsc 1-3
12:00 bieg główny

Celem jest promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz biegania jako jednej z najprostszych form ruchu, przeprowadzanie badań wśród zwierząt i zbiórka charytatywna dla organizacji prozwierzęcych.

Organizatorami wydarzenia są Psierociniec i Miasto Kalisz.

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest przesłanie zgłoszenia na email: bieg4lap@gmail.com w formacie Imię i Nazwisko, kategoria biegu (np. klasy 1-3, bieg główny) do 18 marca br.

W biegu może wziąć udział każdy, kto ukończył 6 lat (osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców/opiekunów prawnych i startują pod ich opieką i odpowiedzialność. W biegu głównym mogą wziąć osoby, które ukończyły 15 lat ).

Żeby wziąć udział w biegu głównym trzeba wpłacić 10 zł na rzecz organizacji pro-zwierzęcych na miejscu do puszki. Wpłacenie 10 zł równa się z wzięciem udziału w loterii.

źródło : https://calisia.pl/bieg-charytatywny-dla-zdrowia-4-lap-w-parku-przyjazni,66369