Dofinansowanie do projektu zagospodarowania terenów przy ul. Łąkowej w Biskupicach Ołobocznych.

250

Dzisiaj planowana inicjatywa zagospodarowania terenu przy ul. Łąkowej, oficjalnie uzyskała dofinansowanie w kwocie 69 904zł na budowę altany rekreacyjnej, ułożenie kostki brukowej oraz montaż stacji naprawy i obsługi rowerów. Jest to dzień w którym machina ruszyła, a już za niedługo mamy nadzieję, że będzie służyć mieszkańcom.

„Kolejny krok ku zagospodarowaniu nowego terenu rekreacyjnego w Biskupicach Ołobocznych wykonany. Podpisałem dzisiaj umowę z marszałkiem Krzysztofem Grabowskim na dofinansowanie w kwocie niespełna 70.000 zł budowy altany rekreacyjnej wraz z położeniem kostki oraz montażem stacji naprawy rowerów i urządzeń siłowni zewnętrznej. Z czasem, dzięki wspólnym działaniom samorządu oraz lokalnych społeczników, stworzymy kolejną przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców. Słowa uznania kieruję w tym miejscu także do radnego Grzegorza Wojciechowskiego – inicjatora pomysłu.” – poinformował Burmistrz.

Dziękuje za miłe słowa , faktem jest , że dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego województwa wielkopolskiego – szczególne podziękowanie dla marszałka Krzysztofa Grabowskiego – oraz środków własnych Urzędu Gminy rozpoczynamy prace nad zagospodarowaniem terenów przy ul. Łąkowej. Jest to pierwszy element szerszego programu , którego następnym krokiem będzie realizacja Zadania Publicznego w Ramach Inicjatywy Społecznej.

W projekt zaangażowały się wiodące firmy z terenu Biskupic Ołobocznych, jak również osoby fizyczne i większość organizacji społecznych. Środki jakie udało się uzyskać, oraz firmy i osoby zaangażowane w realizacje zadania przedstawimy na początku listopada z chwilą finalizowania inicjatywy .

Grzegorz Wojciechowski