Plenarne Zebranie Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z dnia 28 marca 1969 roku.

201

Protokół z Plenarnego zebrania Towarzystwa Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych odbytego w sali gromadzkiej dnia 28 III 1969r.

Zagajenia zebrania dokonał druh prezes Sztukowski witając zebranych hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”, następnie podał następujacy plan zebrania.

  1. Zagajenie i powitanie
  2. Omówienie spraw w związku z mającym się odbyć przedstawieniem i zabawą
  3. Rozdzielenie funkcji przy organizacji przedstawienia i zabawy
  4. Zaproponowanie wyjazdu na rewie na lodzie do Łodzi
  5. Zbieranie składek
  6. Zakończenie

Ad.2 Przedstawienie pod tytułem „Ten Głupi Franek” odbędzie się w święta Wielkanocne, natomiast zabawa odbędzie się po przedstawieniu.

Ad.3 Rozdział funkcji jest następujący : Bufet – Wolniaszek S., Długiewicz R. ; Kasa – Kukułka J., Stasiak K., Nowacki T., Kwiasowski J.

Ad.4 W ramach wycieczki ustalono wyjazd na rewię na lodzie do Łodzi dnia …….

Ad.5 Skarbnik zbierał składki

Ad.6 Zamknięcia zebrania dokonał druh prezes Sztukowski hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl