Jesteś rolnikiem „ZGŁOŚ SUSZĘ ROLNICZĄ” w aplikacji.

205

Oszacowanie strat spowodowanych suszą rolniczą – informacje

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 17 lipca br. zostały wprowadzone zmiany w sposobie szacowania suszy rolniczej:

PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez producenta rolnego wniosku za pośrednictwem APLIKACJI „ZGŁOŚ SUSZĘ ROLNICZĄ”.

Aplikacja dostępna jest na portalu gov.pl poprzez profil zaufany rolnika.

ZGŁOSZENIE W APLIKACJI JEST NIEZBĘDNE w celu otrzymania protokołu z szacowania strat lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

Zgłaszanie strat spowodowanych suszą rolniczą do komisji gminnych nie jest obowiązkowe. Gminna komisja szacuje suszę jedynie na wniosek rolnika.

Aplikacja, która jest obecnie poprawiana zostanie ponownie uruchomiona w drugiej połowie lipca br. Za pomocą aplikacji można oszacować szkody również po zbiorach.

Gminna komisja może szacować jedynie uprawy, które nie zostały uprzątnięte z pola  na dzień szacowania w terenie. Uprawy, które rolnik zbierze zostaną oszacowane jedynie przez aplikację.

Wynik szacowania suszy przeprowadzonego przez gminną komisję w terenie, w postaci raportu, będzie stanowił jedynie UZUPEŁNIENIE SZACUNKU DOKONANEGO PRZEZ APLIKACJĘ

Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

źródło : https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/oszacowanie-strat-spowodowanych-susza-rolnicza-informacje