Protokół Zebrania Plenarnego Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z 19 maja 1964r.

155

Protokół Zebrania Plenarnego Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z Biskupic Ołobocznych odbytego w sali gromadzkiej dnia 19 lipca 1964r. o godz. 19:00. Zebranie zagaił druh prezes Józef Mielcarek po czym przedstawił zebranym następujący plan obrad.

  1. Zagajenie
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania
  3. Komunikaty zarządu
  4. Sprawa lekcji śpiewu
  5. Sprawozdanie z przedstawienia i zabawy
  6. Przyjmowanie nowych członków
  7. Zbieranie składek
  8. Wolne głosy
  9. Zakończenie

AD.1 Zebranie zagaił druh prezes Józef Mielcarek hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”

AD.2 Protokół z ostatniego zebrania plenarnego odczytał druh sekretarz , który został przyjęty bez poprawek.

AD.3 W komunikatach zarządu druh prezes oznajmił zebranym, że festiwal śpiewaczy odbędzie się 30 maja, a nie jak podano poprzednio 5 czerwca i prosił śpiewaków żeby liczniej przychodzili na lekcje.

AD.4 W punkcie tym omówiono sprawy lekcji śpiewu

AD.5 W tym punkcie druh skarbnik złożył sprawozdanie z odbytych imprez, przedstawienia i zabawy.

AD.6 Na nowych członków zapisali się Helena Stodolna, Justyna Stodolna, Danuta Mikołajczyk, Leon Nowacki. Następnie druh prezes powitał nowo przyjętych członków.

AD.7 W tym punkcie druh skarbnik zbierał składki.

AD.8 W wolnych głosach jako pierwszy zabrał głos druh Stanisław Wolniaszek, mówił on ażeby druh gospodarz porządkował szopę od nut i wyprowadził na bieżąco zeszyt sprawdzania obecności na lekcji. Następnie zabrał głos druh dyrygent zapytując się czym pojedziemy do Ostrowa, na co druh prezes mu odpowiedział, że do Ostrowa pojedziemy wszyscy razem pociągiem.

Ad.9 Ponieważ program został wyczerpany druh Prezes zakończył zebranie „Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl