Protokół Plenarnego Zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z Biskupic Ołobocznych z dnia 22 marca 1964r.

289

Protokół Plenarnego Zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego w sali gromadzkiej dnia 22 III 1964 r o godz. 16:00. Zebranie zagaił druh Prezes Józef Mielcarek po czym przedstawił zebranym następujący program obrad.

  1. Zagajenie
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania
  3. Komunikaty zarządu
  4. Wybór komitetu przedstawienia i zabawy
  5. Sprawa lekcji
  6. Przyjmowanie nowych członków
  7. Płacenie składek
  8. Wolne głosy
  9. Zakończenie

AD.1 Zebranie zagaił druh prezes Józef Mielcarek hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”

AD.2 Protokół z ostatniego zebrania odczytał druh sekretarz, który został przyjęty bez zmian.

AD.3 W komunikatach zarządu prezes oznajmił, że 5 lipca odbędzie się Festiwal Śpiewaczy w Ostrowie w którym nasz chór ma wziąć udział. Następnie prezes powiedział, że na nasze przedstawienie chcą przyjechać członkowie zarządu powiatowego, zapytując się członków czy można ich zaprosić, na co to zebrani wyrazili zgodę.

AD.4 W tym punkcie wybrano komitet na przedstawienie i zabawę, który przedstawia się następująco : J. Mielcarek, Sztukowski J., Rossa T., Długiewicz R., Widyński A., Stasiak K., Szkudlarek S., Rossa K., Stodolny B., Stodolny F II., Połczyńska M., Stasiak K., Kaczmarek J.. Następnie prezes oznajmił członkom, że każdy śpiewak dostanie bilet na przedstawienie drugie miejsce w pierwsze święto. Następnie prezes zapytał zebranych czy wyrażają zgodę na to że bilety otrzymają na pierwsze święto, na co zebrani się zgodzili.

AD.5 W tym punkcie druh prezes uskarżał się że druhowie zrobili się trochę opieszali i na lekcje się spóźniają, dużo lekcji opuszczają i nie przychodzą wcale. Następnie zabrał głos druh Julian Sztukowski ustanawiając wniosek, ażeby dać bilety tylko tym członkom, którzy na liście obecności maja opuszczone mniej jak 50 % lekcji. Następnie sprawę wzięto pod głosowanie, po przegłosowaniu większość wyraziła zgodę.

AD.6 Na nowych członków nikt się nie zapisał.

AD.7 W punkcie tym Skarbik zbierał składki.

AD.8 W wolnych głosach ustalono godziny rozpoczęcia przedstawienia w pierwsze święto dla dzieci na godz. 15:00, dla starszych o godz. 19:00, na drugie święto na godz. 16:30. Następnie zabrał głos druh Julian Sztukowski mówił on ażeby sala po przedstawieniu była posprzątana, na co zebrani się zgodzili. Następnie druh Sztukowski mówił żeby się druhowie zgłaszali ile dają krzeseł na przedstawienie, dalej spisano tych druhów którzy wypożyczą krzesła na przedstawienie. W dalszym ciągu wolnych głosów głos zabrał Dyrygent Krupa Franciszek omówił on ażeby krzeseł po przedstawieniu nie zabierać krzeseł bo będą odwiezione.

AD.9 Na zakończenie chór odśpiewał pieśń pt. Ratusz Poznański. Następnie druh prezes zakończył zebranie słowami „Cześć Pieśni”.