Protokół Plenarnego Zebrania Tow. Śpiewu „Lutnia” z dnia 1 grudnia 1963 r.

214

Protokół Plenarnego Zebrania Tow. Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych odbytego dnia 1 XII 1963r.

Program Plenarnego Zebrania Towarzystwa Śpiewu Lutnia przedstawia się następująco :

 1. Zagajenie
 2. Odczytanie protokołu z ostatniego plenarnego zebrania odbytego w marcu 1962r.
 3. Komunikaty zarządu
 4. Uchwalenie daty Walnego Zebrania
 5. Przyjmowanie nowych członków i zbieranie składek
 6. Wolne głosy
 7. Zakończenie

Ad.1 Zebranie zagaił druh prezes Wojciech Dutkowski hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”

Ad.2 Protokół z ostatniego zebrania z marca 1962 roku odczytała druhna sekretarka, który został przyjęty bez poprawek

Ad.3 W komunikatach zarządu druh prezes omawia bardzo ważną sprawę naszego Towarzystwa, a jest nią wciąż ta sama bolączka, która ciąży w naszym Towarzystwie, które tak ostatnio podupadło, apeluje do wszystkich zebranych aby naprawdę pomogli pod-dźwignąć i zasilić nasze Towarzystwo. Dalej druh prezes zwraca się do wszystkich aby wypowiedzieli się na temat działalności Towarzystwa i co robić dalej, czy zarząd zmienić, być może to jest powodem tych wszystkich zaległości i tak długiego milczenia i niepracowania w Towarzystwie. Dalej druh prezes udziela głosu zebranym. Pierwszy zabrał głos druh Mielcarek Józef w sprawie dyrygenta, gdyż nie mamy miejscowego i może najpierw porozmawiać ze starym dyrygentem, bo ta sprawa jest najważniejsza gdyż mamy teraz gdzie się na lekcje. Dalej zabrał głoś Nowacki Jan, ażeby zrobić najpierw lekcje śpiewu kościelnego, może takim sposobem zbierze się większa ilość śpiewaków, a później lekcje śpiewu świeckiego. Druh Kwiasowski zabrał głos ażeby może zmienić stary zarząd i dać młodym szanse. Może nowy zarząd by miał lepsze zrozumienie ze śpiewakami jak i dyrygentem. Dalej zabrał głos druh Wolniaszek podkreślił także że tylko chodzi o to żeby zmienić zarząd bo dyrygent dotychczasowy nie ma z obecnym zarządem wspólnego zrozumienia. Ponieważ nikt więcej głosu nie zabierał, druh prezes odpowiada na poprzednie głosy, zwraca się do wszystkich ażeby jak najprędzej zebrać się na lekcje , może to ożywi Towarzystwo, gdyż teraz prowadzić Towarzystwo to ciężka sprawa, a zwłaszcza u nas jak Towarzystwo ma się ku schyłkowi.

Ad.4 Druh prezes proponuje ażeby jak najprędzej uchwalić datę Walnego Zebrania, żeby ruszyć Towarzystwo jak najprędzej do życia. Datę walnego zebrania uchwalono na dzień 15 XII 1963r. na godz. 18:00.

Ad.5 W tym punkcie druh prezes zwraca się do zebranych ażeby werbowali nowych członków, żeby zasilić Towarzystwo. Na nowych członków naszego Towarzystwa zapisali się :

 1. Stasiak Krystyna
 2. Połczyńska Krystyna
 3. Dutkowska Aurelia
 4. Połczyńska Józefa
 5. Urbaniak Teresa
 6. Bączkiewicz Kazimiera
 7. Braun Maria
 8. Wawrzyniak Janina
 9. Maciejczyk Krystyna
 10. Stodolny Bernard
 11. Magdziak Julian

Druh prezes powitał nowo przybyłych członków Towarzystwa i prosi o współpracę i chęć w Towarzystwie.

Ad.6 W wolnych głosach zabrał głos druh Mielcarek i prosi wszystkich członków, ażeby na lekcje przychodzili punktualnie i prosi także o spokój i uwagę. Dalej zabrał głos druh Prezes i proponuje ażeby zacząć nasze lekcje kolędami może to jakoś wpłynie na młodzież że najpierw w Kościele, a później jakoś inaczej zabierzemy się do pracy. Dalej druh Prezes apeluje żeby na prawdę nie obiecać , a przychodzić na lekcje, bo teraz już mamy gdzie się pomieścić.

Ad.7 Ponieważ nikt głosu więcej nie zabrał druh prezes kończy zebranie hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”.