Przyglądamy się istniejącym spalarniom odpadów w Polsce.

810

W związku z propozycją firmy Com40 związanej z chęcią rozbudowy firmy o projekt Spalarni odpadów, chcemy przedstawić Państwu ile takich spalarni jest w Polsce i gdzie się znajdują. Rozumiemy kontrowersje, które mogą powstawać u naszych mieszkańców co do takiej inwestycji w miejscowości sąsiadującej z Biskupicami Ołobocznymi, jednak postaramy się przedstawić jak funkcjonują takie obiekty i czego możemy się spodziewać po opiniach miejsc w których funkcjonują.

Czym jest spalarnia odpadów?

„Spalarnia to zakład przemysłowy, w którym na skutek działania wysokich temperatur przekształca się odpady, które nie nadają się do recyklingu. Proces spalania śmieci to jeden ze sposobów rozwiązania problemu gospodarowania odpadami. Aby spalarnia była bezpieczna dla środowiska musi być wyposażona w odpowiednie systemy, filtry i komory. Dodatkowo, spalarnie często pełnią funkcję elektrowni lub elektrociepłowni produkując energię elektryczną lub cieplną. Te najnowocześniejsze obiekty wykorzystują energię ze źródeł odnawialnych i realizują założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Instalacje termicznego przekształcania odpadów wykorzystują wytworzone ciepło do produkcji np. energii elektrycznej lub podgrzania wody użytkowej”.

Czy dym wydostający się ze spalarni jest szkodliwy?

„W nowoczesnych spalarniach śmieci powstaje stosunkowo mało szkodliwych substancji, w większości są one usuwane podczas procesu spalania w bardzo wysokiej temperaturze. Spalarnie obowiązują wyśrubowane restrykcje, które narzucają ciągłe kontrolowanie warunków spalania i wyłapywania zanieczyszczeń. Ponadto popiół z profesjonalnych spalarni jest odpowiednio utylizowany – wiatr nie roznosi go po okolicy. Oczywiście nawet najnowocześniejsze spalarnie emitują zanieczyszczenia do atmosfery, ale na zdecydowanie niższym poziomie, niż np. pożar śmietniska, czy masowe palenie w piecach węglem”.

Jak działa spalarnia odpadów?

Proces spalania odpadów odbywa się zazwyczaj w temperaturze około 900°C. Współczesne spalarnie muszą spełniać restrykcyjne normy jakości w zakresie ochrony środowiska, dlatego też muszą być wyposażone odpowiednie systemy i oczyszczalnie spalin, a przede wszystkim w liczne filtry, które wyłapują i pochłaniają zanieczyszczenia. W zakładach takich można spalać wszelkie odpady komunalne, przemysłowe, a nawet niebezpieczne, np. odpady medyczne. Jedyną pozostałością po śmieciach jest odrobina popiołu i żużlu.

Zasada działania spalarni:

  • Umieszczenie śmieci i odpadów w specjalnym bunkrze zsypowym, w którym działa podciśnienie.
  • Wychwycenie ze śmieci metalu przez elektromagnesy.
  • Rozdrobnienie odpadów i załadowanie ich do komory spalającej, gdzie śmieci zamieniają się w pył i duże ilości ciepła, które wykorzystywane jest do produkcji prądu lub podgrzania wody albo powietrza.
  • Chłodzenie spalin w kąpieli wodnej, dzięki czemu usuwane są z nich chlorki i fluorki.
  • Oczyszczanie spalin za pomocą aktywnych filtrów gazów z metali ciężkich.
  • Odprowadzanie pozostałości, czyli pyłu (wykorzystywany jako wypełnienie pustych wyrobisk w kopalniach soli) i żużlu (domieszka do kruszywa budowlanego).

W Polsce mamy 8 działających już spalarni odpadów oraz kilka w trakcie budowy ub fazie projektu. W naszym najbliższym otoczeniu mamy takie spalarnie w Koninie i Poznaniu, ale możemy też się z nimi spotkać w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Szczecinie, Bydgoszczy oraz Białymstoku. Natomiast już niebawem zostaną ukończone i zaczną funkcjonować Spalarnie w Gdańsku oraz Olsztynie.

Spalarnia odpadów w Poznaniu działa od marca 2017 roku. Produkuje prąd i ciepło z około 210 tys. ton odpadów rocznie.

Spalarnia w Koninie

Spalarnia odpadów w Koninie działa od grudnia 2015 roku. Unieszkodliwia około 94 tys. ton odpadów zmieszanych rocznie, dodatkowo produkuje blisko 47 tys. MWh energii elektrycznej oraz 120 tys. GJ energii ciepłej, która trafia do sieci miejskiej.

Obiekt powstały w Krakowie jest pierwszą spalarnią w Polsce, która otrzymała zielony certyfikat, czyli jest przyjazna zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska.

Mamy nadzieję że wskazane informację pomogą zrozumieć jak funkcjonują takie obiekty i jakie normy muszą spełniać.

źródło : https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-publiczne/spalarnie-odpadow-w-polsce-czy-ich-liczba-jest-wystarczajaca-do-ilosci-produkowanych-smieci-aa-pgye-52H5-RZWV.html