Zebranie Koła Gospodyń Wiejskich Biskupice Ołoboczne

807

Koło Gospodyń Wiejskich Biskupice Ołoboczne zaprasza na zebranie 08.09.2021r. o godzinie 18:30 w Sali Wiejskich naszej miejscowości.

Źródło: https://www.facebook.com/kgwbiskupiceoloboczne