Historia II Wojny Światowej – kronika szkolna Biskupic Ołobocznych