Podatki i opłaty lokalne na 2024 rok w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

143

Na sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w dniu 30 października 2023 roku uchwalono nowe stawki podatków na 2024 rok: od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych.

Częściowe urealnienie stawek podyktowane jest wysoką inflacją, a co za tym idzie spadkiem dochodów budżetu z tych tytułów. Dodatkowe wpływy podatkowe pozwolą Gminie na utrzymanie usług publicznych na dotychczasowym poziomie oraz zabezpieczenie środków na wkłady własne niezbędne do realizacji projektów przy udziale funduszy zewnętrznych. 

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości przewidziane przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wzrosły o 15%, tj. o wielkość inflacji za I półrocze bieżącego roku. Przyjęte jednak przez skalmierzycką Radę stawki tego podatku na 2024 rok wzrosną o 8% w stosunku do obowiązujących obecnie. Wyjątkiem jest stawka od tzw. pozostałych gruntów, która wzrośnie o 10% – należy jednak zwrócić uwagę, iż nowa stawka wynosząca 0,40 zł za 1m2 jest i tak o 56% niższa od stawki maksymalnej wynoszącej 0,71 zł od 1m2. Wszystkie kategorie stawek podatku od nieruchomości są zatem znacznie niższe od stawek maksymalnych przewidzianych ustawą, dzięki czemu podatki lokalne nie stanowią wielkiego obciążenia finansowego dla mieszkańców Gminy.

W zakresie podatku rolnego Rada Gminy postanowiła obniżyć z 89,63 zł do 80,00 zł średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do obliczenia podatku rolnego w 2024 roku. Oznacza to jednak wzrost o 8% podatku rolnego w przyszłym roku w stosunku do roku bieżącego.

W podatku od środków transportowych postanowiono większość stawek pozostawić na poziomie z roku bieżącego, za wyjątkiem samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej wyższej niż 15 ton posiadających dwie osie jezdne oraz wyższej niż 12 ton posiadających trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, gdzie stawki wzrosły o 200,00 zł.

Bolesław Borkowski

Przemysław Pławecki

źródło : https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/podatki-i-oplaty-lokalne-na-2024-rok-w-gminie-i-miescie-nowe-skalmierzyce