IV Bieg Chrystowskich dla Niepodległości

243

5 listopada odbędzie się IV Bieg Chrystowskich dla Niepodległości, którego start i meta zlokalizowane będą na terenie kompleksu Pałacu Tłokinia.

Celem wydarzenia jest upamiętnienie 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Bieg główny odbędzie się o godz. 12.00. Start i metę zaplanowano na terenie kompleksu przy Pałacu Tłokinia. Od godz. 10.00 do 11.30 odbędą się biegi dziecięco-młodzieżowe.

Organizatorami biegu są Pałac Tłokinia, Powiat Kaliski oraz Gmina Opatówek.

Patronat nad wydarzeniem objęli starosta kaliski Krzysztof Nosal oraz Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.

Trasa biegu głównego liczy około 10 km (w dwóch pętlach po ok. 5 km). Limit czasu to 2 godziny. Każdy uczestnik biegu może przebiec jedną lub dwie pętle i otrzymać pamiątkowy medal, jednak tylko dystans 10 km wchodzi do klasyfikacji Grand Prix Ziemi Kaliskiej. Deklaracja konkretnego dystansu (5 km lub 10 km) następuje w trakcie zapisów elektronicznych. Dopuszcza się zmianę dystansu w dniu zawodów, ale tylko do czasu rozpoczęcia biegu.

W związku z organizacją w dniu 5 listopada 2023 r. IV biegu Chrystowskich dla Niepodległości na terenie m. Tłokinia Kościelna będą miały miejsce utrudnienia w ruchu drogowym, w tym na niektórych odcinkach ruch kołowy będzie całkowicie wyłączony.

Zmiany w organizacji ruchu dotyczą nw. terminów:

– 5 listopada 2023 r. (Bieg główny – IV Bieg Chrystowskich dla Niepodległości) – na drodze powiatowej nr 4327P ul. Kościelna ruch całkowicie wyłączony od godziny 11.30 do 14.00
oraz na ulicy Wiosennej (675500P) i Nędzerzewskiej (675504P) w tych samych godzinach.

– 5 listopada 2023 r. – (Biegi Dziecięco-Młodzieżowe) na drogach gminnych: ul. Parkowa i ul. Mała całkowicie wyłączony ruch na wyżej wymienionych drogach w godzinach 8.30 – 12.00

źródło : https://calisia.pl/iv-bieg-chrystowskich-dla-niepodleglosci,64536