Zostań „Wielkopolskim Mistrzem oraz Czeladnikiem 2022 roku”. Zgłoś się do konkursu!

172

Departament Edukacji i Nauki informuje o kolejnej edycji  konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2022 roku”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem przeprowadzonym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu, Izbę Rzemieślniczą
w Kaliszu i Krotoszyńską Izbę Rzemieślniczą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

Konkurs kierowany jest do osób cechujących się entuzjazmem i pasją do pracy, mobilizowaniem innych do działania poprzez swoją pracę i postawę, rozwijających swoje zainteresowania a także będących autorytetem w środowisku lokalnym.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie wniosku w terminie  do 14 sierpnia 2023 roku we właściwym miejscowo Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego, w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu, Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu oraz Krotoszyńskiej Izbie Rzemieślniczej zgodnie z siedzibą lub miejscem zamieszkania wnioskodawcy tj.:

 1. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
  ul. Piekary 17, 61-823 Poznań;
 2. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
  ul. Nowy Świat 13, 62-800 Kalisz;
 3. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,
  ul. Okólna 47A, 62-510 Konin;
 4. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie,
  ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno;
 5. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła.
 6. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań,
 7. Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza, ul. Floriańska 8, 63-700 Krotoszyn
 8. Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, ul. Częstochowska 93 f, 62-800 Kalisz

Szczegóły konkursu w poniższych materiałach.

Pliki do pobrania:

źródło : https://calisia.pl/zostan-wielkopolskim-mistrzem-oraz-czeladnikiem-2022-roku-zglos-sie-do-konkursu,63388