Plenarne Zebranie Tow. Śpiewu Lutnia z dnia 18 marca 1962 roku.

169

Plenarne Zebranie Tow. Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego dnia 18 marca 1962 roku.

Program planowego zebrania Plenarnego Tow. Śpiewu Lutnia przedstawia się następująco:

  1. Zagajenie
  2. Komunikat Zarządu
  3. Zbiór członków czynnych na lekcje
  4. Przyjmowanie nowych członków i zbieranie składek
  5. Wolne głosy
  6. Zakończenie

Ad.1 Zebranie zagaił druh prezes Dutkowski hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”

Ad.2 W komunikatach zarządu druh prezes omówił najważniejsze bolączki jakie są w naszym Towarzystwie, a najbardziej zachęcał wszystkich żeby chodziła chociaż garstka chętnych śpiewaków na lekcje, dlatego że nie mamy miejscowego dyrygenta i z takiego powodu apeluje Prezes do wszystkich członków, żeby przychodzili na lekcje i nie marnowali czasu bo nasze Towarzystwo czeka wielka praca.

Ad.4 W tym punkcie druh prezes otworzył dyskusje na temat lekcji. Kiedy zrobić lekcje ażeby powiadomić druha dyrygenta. Druh Mielcarek proponował ażeby zrobić kurendę i może to w taki sposób będzie więcej członków czynnych przychodziło na lekcje. Lekcje śpiewu uchwalono na najbliższą niedzielę.

Ad.5 W wolnych głosach druh prezes zwraca się do wszystkich członków, ażeby zwerbowali nowy narybek członków, aby móc zasilić Towarzystwo.

Ad.6 Ponieważ nikt więcej głosu nie zabierał druh prezes zakończył zebranie hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”.