Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprasza na bezpłatne szkolenia

185

Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprasza na bezpłatne, jednodniowe szkolenie z zakresu zasad postępowania z dokumentacją w świetle obowiązujących przepisów i norm archiwalnych.

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz przyuczenie ich w ten sposób do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego i referenta kancelaryjnego.

Program szkolenia obejmować będzie następujący zakres tematyczny:

  • prawne podstawy postępowania z dokumentacją, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2015 r.,
  • organizacja pracy kancelaryjnej,
  • kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kategorii archiwalnej B,
  • organizacja i zakres działania archiwum zakładowego (składnicy akt),
  • archiwizowanie dokumentacji,
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  • postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych,
  • wycieczka po Archiwum Państwowym w Kaliszu.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 207 w dniu 28 marca 2023 r. od godziny 10.00.

Bliższych informacji udziela oraz zapisy do dnia 25 marca br. przyjmuje kierownik Oddziału II Grzegorz Waliś (tel. 62 767 10 22 w. 84; sekretariat@archiwum.kalisz.pl).

W przypadku dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo będą mieli przedstawiciele niepaństwowych jednostek organizacyjnych (prywatnych podmiotów gospodarczych, spółdzielni, placówek oświatowych, organizacji społecznych).

źródło : https://calisia.pl/archiwum-panstwowe-w-kaliszu-zaprasza-na-bezplatne-szkolenia,61333