Ogniska ptasiej grypy na terenie gminy – rozporządzenia wojewody

232

Wojewoda wielkopolski wydał rozporządzenia dotyczące ognisk ptasiej grypy w których za obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) uznaje się  tereny obejmujące miejscowości: Kotowiecko, Gałązki Wielkie, Osiek, Śmiłów, Gostyczynę, Strzegowę, Chotów, Węgry, Śliwniki, Skalmierzyce, Nowe Skalmierzyce, Gniazdów, Boczków, Biskupice Ołoboczne, Fabianów, Ociąż, Mączniki.

  • Na obszarze zagrożonym nakazuje się m.in. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób; przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikimi ptakami oraz ich odchodami.
  • Zakazuje się  m.in.  wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;  wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;  przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;  transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;  utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
    a) drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi;
    lub b) drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.

źródło : https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/ogniska-ptasiej-grypy-na-terenie-gminy-rozporzadzenia-wojewody?fbclid=IwAR1-1JP_dnZEhpKqu8lfygVKLD8M6YVQ7YRem4-xd5fm9usT4P-wGLc1jqA