Propozycja zagospodarowania terenu przy ul. Łąkowej

1280

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji o przekazaniu przez ks. Proboszcza terenów parafialnych przy
ul. Łąkowej pod tereny sportowo-rekreacyjne , przedstawimy dziś wstępną koncepcje zagospodarowania tego terenu. Głównym założeniem jest stworzenie strefy wypoczynku i rekreacji aktywnej dla mieszkańców naszej wioski (dorosłych , dzieci i młodzieży ) z elementami dydaktycznymi i popularyzacyjnymi naszą miejscowość w ciągu tras rowerowych powiatu ostrowskiego.Utworzenie stawu rybnego ogólnodostępnego a zarazem bezpłatnego , terenu biwakowego , miejsca do grilowania czy rozpalenia ogniska z zachowaniem obowiązujących wymogów umożliwi spędzenie wolnego czasu  na łonie natury bez potrzeby uciążliwych wyjazdów.

Jak wcześniej informowaliśmy realizacja złożeń będzie możliwa w okresie dwóch maksymalnie trzech lat biorąc pod uwagę przychylność do tej inwestycji burmistrza Łukasza Walczaka. Prosimy o opinie i sugestie oraz zapraszamy na jutrzejsze zebranie wiejskie , gdzie temat ten będzie można przedyskutować w szerszym gronie.

Grzegorz Wojciechowski