Protokół zebrania Towarzystwa Śpiewu Lutnia z 17 lipca 1955 roku.

199

Protokół z Plenarnego Zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego dnia 17 lipca 1955r.

Zebranie zagaił druh prezes hasłem „Cześć Pieśni”, poczem przeczytał program zebrania, który został przyjęty bez zmian.

  1. Zagajenie
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania plenarnego
  3. Komunikaty zarządu : a) sprawa 30 lecia, b) sprawa lekcji
  4. Przyjmowanie członków i zbieranie składek
  5. Wolne głosy
  6. Zakończenie

Ad.2 W punkcie tym druh sekretarz odczytał protokół z ostatniego zebrania, który został przyjęty bez zmian

Ad.3 Komunikaty zarządu :

a) W sprawie obchodu 30 lecia druh prezes naświetlił druhom jak należy cały przebieg tej uroczystości zorganizować ażeby wypadła da nas i dla wszystkich pomyślnie, dlatego też postanowiono wybrać Komitet wykonawczy w skład którego weszli następujący druhowie i druhny : Mielcarek Józef – jako gospodarz, Mikszak Florian, Pilarczyk Józef, Czempiński Czesław, Widyński Antoni, Ratuszny Józef i Kazimierz, Chlebowski Zenon, Ampuła Wacław, Urbaniak Jerzy, Fabiar Bernard, druhny Potasznik Cecylia, Ratajczak Joanna, Czajanka Mieczysława i Stodolna Janina.

b) w sprawie lekcji druh prezes apelował do druhów ażeby żadnego nie brakło na lekcji zwłaszcza teraz w tak ważnej dla nas chwili.

Ad.4 Na członka nie przyjęto nikogo.

Ad.5 W wolnych głosach były omawiane sprawy związane wyłącznie ze zbliżającym się 30 leciem, dlatego też na ten temat wywiązała się ożywiona dyskusja. Uchwalono tez jako druhowie czynni mają stęp wolny, a druhowie nieczynni 50% zniżki.

Ad. 6 Ponieważ dodatkowo nikt więcej głosu nie zabrał druh prezes zamyka zebranie hasłem „Cześć Pieśni”

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl