Harmonogram odbioru odpadów na 2023 rok

1180

Podmiot odpowiedzialny za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce:

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.w Skalmierzycach ul. Podkocka 4C
tel. 62 762 23 50 kom.: 603 668 905 e-mail: biuro@wpkskalmierzyce.pl

źródło : https://noweskalmierzyce.pl/pl/strona/harmonogram-wywozu-odpadow-2023